Voorbeeld

Onderstaand hebben wij een voorbeeld uitgewerkt van een voorwoord zoals deze in een verslag zou kunnen worden opgenomen.

Na vier maanden hard gewerkt te hebben aan deze proeve van bekwaamheid heb ik deze met veel afgerond. Achteraf heb ik iets langer gewerkt aan dit verslag dan ik verwacht had. Reden was uitgestelde gesprekken met mensen die ik wilde interviewen voor dit scriptie. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat. Dit is zeker wat ik er van verwacht had, voordat ik hieraan begon.

De afstudeeropdracht heb ik gedacht in samenwerking met Organisatiex. Hierin wil ik de medewerker van Organisatiex dan ook graag bedanken voor hun medewerker aan mijn onderzoek. Ik hoop dat dit verslag bijdraagt aan een verdere onwikkeling van het bedrijf.

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn studiebegeleider. Mijn studiebegeleider heeft mij ondersteuning geboden bij de vragen die ik had omtrent het werkstuk. Overigens wil ik ook mr Jansen van Organisatex bedanken, omdat hij mij veel ondersteuning heeft geboden bij het schrijven van dit verslag.

Veel plezier met het lezen van mijn verslag.

Gerard
26-8-2010