Een goed voorwoord schrijven?

 

Aan het begin van een werkstuk vindt u meestal het voorwoord. Een voorwoord komt nog voor de inleiding in een werkstuk of scriptie. Het verschil tussen deze twee zit in het karakter. In een inleiding wordt duidelijk uitgelegd wat het doel is van (bijvoorbeeld) het scriptie. De lezer wordt geïntroduceerd in het werkstuk. De probleemstelling wordt uitgewerkt en er wordt een hoofddoel geformuleerd met de daarbij behorende deelvragen.

In het voorwoord is er ruimte om mensen te bedanken, het verloop van het onderzoek uit te leggen en bijvoorbeeld te vertellen wie wat heeft gedaan als je met een groep hebt gewerkt. Er kan beschreven worden hoe de samenwerking is gegaan, maar ook welke bevindingen de groep heeft gedaan. De volgende punten zijn noodzakelijk bij het schrijven van een voorwoord.

Een voorwoord kun je zelf schrijven, maar je kunt ook iemand anders vragen een voorwoord te schrijven. Dit komt vaak voor bij boeken. Schrijvers laten het voorwoord dan aan iemand anders over.